dilluns, 28 de novembre de 2016

Com es mesura el temps geològic?

Resultat d'imatges de geocronologia absoluta i relativa

TÈCNIQUES DE GEOCRONOLOGIA ABSOLUTA
  • Tècniques biològiques (exemple: dendrocronologia)
Resultat d'imatges de geocronologia absoluta i relativa

  • Tècniques estratigràfiques (ex: varves glacials)
Imatge relacionada

  • Tècniques radiomètriques (datació radiomètrica)
Dataciónes en geología. Datación relativa y absoluta.
Dataciónes en geología. Datación relativa y absoluta.
Dataciónes en geología. Datación relativa y absoluta.
Dataciónes en geología. Datación relativa y absoluta.

PRINCIPIS DE LA GEOCRONOLOGIA RELATIVA

  • Principi de superposició dels estrats

Resultat d'imatges  • Principi de superposició dels esdeveniments geològics

  • Principi de correlació estratigràfica

En aquest dos enllaços trobareu animacions que us poden ajudar a com interpretar un tall geològic seguint aquests principis: 
ANIMACIÓ 1

ANIMACIÓ 2 

dijous, 24 de novembre de 2016

Fòssils

Aquí teniu un vídeo sobre com es produeix el Procés de fossilització:

I tot seguit una explicació de les diferents Etapes del procés de fossilització:
ELEMENTO INICIAL ELEMENTO RESULTANTE PERIODO DE VIDA (años)Rubidio-87 Estroncio-87 47000 · 106Uranio-238 Plomo-206 4510 · ...

Què són els fòssils guia? Són aquells fòssils que serveixen per a definir i identificar un període geològic. Han de complir les següents característiques:
- Han de presentar una àmplia dispersió geogràfica.
- Han de ser abundants i fossilitzar amb facilitat.
- Han d'haver viscut durant un període de temps curt.

I també serveixen per a comprovar que dos estrats rocosos que presenten els mateixos fòssils tenen una edat semblant:

Resultat d'imatges de utilitat del fòssils

Activitat. Observa la següent figura i respon les preguntes:
fossils-guia-temps.png

a) Una roca conté fòssils de l'espècie a. Pots datar-la amb precisió?
b) Una roca conté fòssils de l'espècie b. Quina edat té la roca?
c) Un roca conté fòssils de les espècies c i d. A quin període pertany?

A continuació teniu una presentació sobre els fòssils guia més comuns:
 
Fósiles guía from erquimicoloco


I, per acabar, un vídeo sobre els anomenats fòssils vivents:  

dijous, 17 de novembre de 2016

La història de la Terra

I COMENÇAM LA UNITAT 3!!!!
Aquí teniu un breu resum de la història de la Terra, des que es va formar fa 4.500 Ma fins a l'actualitat.

dimarts, 15 de novembre de 2016

Animacions dels processos geològics interns

Aquí teniu diferents ANIMACIONS per a comprendre millor els diferents processos que estam estudiant en aquesta unitat:
ANIMACIÓ dels processos que tenen lloc als tres tipus de vores de plaques tectòniques: divergent, covergent i de cisalla.
ANIMACIÓ de la formació d'un rift continental en un punt calent.
ANIMACIÓ de la formació d'illes volcàniques en un punt calent.

ANIMACIÓ de com es forment els diferents tipus de falles: normals o directes, inverses i transformants.


Els mapes topogràfics

Com podem representar el relleu? Doncs mitjançant mapes topogràfics Aquí teniu una PRESENTACIÓ SOBRE ELS MAPES TOPOGRÀFICS per a saber-ne una mica més.

I tot seguit, un tutorial sobre com fer un perfil topogràfic:

dimarts, 8 de novembre de 2016

diumenge, 6 de novembre de 2016

Els processos geològics externs

Tot seguit teniu diversos vídeos que us ajudaran a comprendre els diferents processos geològics externs:
La meteorització i els seus tipus


Un exemple de meteorització química: la carbonatació


L'erosió


Transport i sedimentació en un riu