diumenge, 9 d’abril de 2017

Recordatori: Recuperació del Bloc Geologia (UD1, UD2 i UD3)

RECUPERACIÓ DEL BLOC DE GEOLOGIA
DIMARTS, 25 ABRIL

Grup de Biologia 1:
Leandro Gil 
Mario Gil

Grup de Biologia 2: 
Karol Swierzcek
Irina Vílchez
Aaron Colomar
Laura Fernández
Sara Gisbert
Marina Iruela
Rebeca Segarra
Andrea Soriano (només UD2)
Camila Dulce (només UD3)

dimecres, 5 d’abril de 2017

Trastorns genètics

Alteracions en el número de cromosomes

Alteracions dels gens en autosomes
Alteracions dels gens lligats als cromosomes sexuals

Daltonisme

dimecres, 29 de març de 2017

diumenge, 12 de febrer de 2017

Meiosi

A continuació teniu un enllaç en el qual podeu consultar tota la informació necessària en relació a la meiosi:
LA MEIOSI

I aquí també teniu un vídeo sobre la meiosi:


dilluns, 6 de febrer de 2017

Imatges de fases del cicle cel.lular (microscopi)

Aquí podeu observar cèl.lules que es troben en diferents fases del cicle cel.lular:

El cicle cel.lular

El cicle cel.lular és el conjunt de processos que experimenta tota cèl.lula des que es forma fins que es divideix en dues cèl.lules filles.


En el següent enllaç podeu trobar molta més informació en relació a les diferents fases de la divisió cel.lular:  DIVISIÓ CEL.LULAR

A continuació teniu un vídeo del cicle cel.lular amb les seves diferents fases: 

Quadre comparatiu entre procariota i eucariota (animal i vegetal)

Assenyaleu amb una X els orgànuls que es troben presents a cada tipus cel.lular: 

Orgànul
Procariota
Eucariota animal
Eucariota vegetal
Paret cel.lularMembrana plasmàticaCàpsulaMitocondrisCloroplastsRibosomesAparell de GolgiReticle endoplasmàticCentrosomaCentríolsADNPiliCilisFlagelVacúolsdijous, 26 de gener de 2017

Estructura bàsica de la cèl.lula

En els següent enllaços trobareu informació sobre les parts bàsiques de la cè.lula, la seva estructura, les seves funcions i algunes activitats:

dimecres, 25 de gener de 2017

diumenge, 22 de gener de 2017

diumenge, 15 de gener de 2017

La cèl.lula i la teoria cel.lular

 Vídeo sobre la teoria cel.lular:

Responeu les següents preguntes en relació al vídeo:
1. Quins són els postulats (afirmacions) de la teoria cel.lular?
2. Expliqueu les principals aportacions al coneixement de la teoria cel.lular que van realitzar els següents científics: Leeuvenhoek, Hooke,  Schleiden i Schwann i Virchow.

Vídeo sobre la cèl.lula, els seus components i els seus tipus:

Completeu les següents frases segons la informació del vídeo:
a) Totes les cèl.lules presenten tres estructures: ____________, _____________ i _____________.
b) Existeixen dos tipus principals de cèl.lules: ______________ i ______________.
c) Les cèl.lules ____________ són més avançades i complexes.
d) Les cèl.lules ____________ tenen _________     ____________ però no tenen nucli.
e) Les parts especialitzades de la cèl.lula que realitzen tasques concretes s'anomenen ____________.
f) El ___________ és el centre de control de la cèl.lula.
g) Els ribosomes són els encarregats de sintetitzar ____________.
h) Hi ha dos tipus de reticle endoplasmàtic (RE): _________________   i  ________________.
i) El RE llis no té _____________ en la seva membrana.
j) A l'aparell de Golgi, diferents tipus de substàncies són _______________.
k) Els lisosomes s'encarreguen de _____________ substàncies, partícules o orgànuls que ja no serveixen.
l) Els ______________ són els encarregats de realitzar la respiració cel.lular.
m) L'orgànul encarregat de mantenir l'estructura de la cèl.lula s'anomena _____________.
n) Els cloroplasts es troben a les cèl.lules ___________ i són verds perquè presenten ____________.
o) La paret cel.lular és una estructura exclusiva de les cèl.lules _____________.
p) Alguns exemples d'estructures úniques a les cèl.lules són: __________, __________,Imatges de de diferents tipus de cèl.lules:


ANIMACIÓ 1: Mida de la cèl.lula i dels seus components.
ANIMACIÓ 2: Explora una cèl.lula per a conèixer les seves parts.

El microscopi